СПЕКТРИ спецификация:

 

Сайтът е собственост
на spectri.net

ШУМОВИ КАРТИ

 

Община Пловдив

 
 
   

Списък реализирани проекти от СПЕКТРИ в областта на Стратегическите Шумови Карти и плановете за действие към тях

 

Стратегическа Карта за Шум: Община Пловдивhttp://www.plovdiv.bg/images/stories/10.2-Ekologiya/10.2.4-Shum/Plovdiv_final_P1_144.pdf

 

Примерна реална визуализация на Стратегическа Шумова Карта от СПЕКТРИ – гр. Пловдив

Столична Община

 
 
   

Стратегическа Карта за Шум: Столична Община


http://gis-sofia.bg/index.php?id=127&lang=bg
 

Примерна реална визуализация на Стратегическа Шумова Карта от СПЕКТРИ – гр. София

Основни пътни участъци

 
 
   

Стратегическа Карта за Шум: Основни пътни участъци – МРРБ - АПИ


http://www.napi.government.bg/pdocs/doc_600.pdf

 
 

акустични калибратори

Община Пловдив

 
 
   

Планове за действие за намаляване на въздействието на шума в околната среда: Община Пловдив

 

софтуер за управление на ШУМ

Столична Община

 
 
   

Планове за действие за намаляване на въздействието на шума в околната среда: Столична Община

http://sofia.bg/pictss/project_ActionPlane_Sofia_correct.pdf
 

шумомери за околна среда

Община Варна

 
 
   

Планове за действие за намаляване на въздействието на шума в околната среда: Община Варна


http://www.varna.bg/adm/docs/Varna_prepland/T_1.pdf
 

шумомери за околна среда