Добре дошли в ШУМОВИ КАРТИ.EU

Шумови карти.eu

гр.София, Студентски Комплекс,
улица „Баку" № 5А, етаж №5, офис 5-2,3
1421 – София П. К. 39

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

За нас


 

 

 

През 2007 г., СПЕКТРИ ЕООД изведе на ниво инженеринговата си дейност в областта на шума. – стартирайки интензивното прилагане в Р. България на Европейската Шумова Директива (END). В сътрудничество с нашите колеги от БАОКУШBruel & Kjær – Дания

 

През 2008 г. Старирахме първите проекти в страната в областта на Стратегическите Шумови Карти (СШК) и Плановете за Действие към тях (ПДШ).
Поетапно, екипът акустици на СПЕКТРИ ЕООД завърши следните основни проекти в областта на Стратегическите Шумови Карти и Плановете за Действие към тях(актуално към Дек. 2010г.):

  • - СШК агломерация Пловдив
  • - СШК агломерация София
  • - СШК основни пътни участъци (Етап 1) на Р. България
  • - ПДШ агломерация Пловдив
  • - ПДШ агломерация Варна
  • - ПДШ агломерация София

 

Всички разработени и успешно защитени от нас проекти са изцяло и пунктуално реализирани в съответствие както с Европейската Шумова Директива (и транспонирания у нас „Закон за защита от шума в околната среда»), така и с ”Ръководство за добра практика за изготвяне на стратегически шумови карти и представяне на свързаните данни за шумова експозиция”
 

Използваният от нас инструментариум е одoбрен официално от Европейската Комисия – представлявайки възможно най-високото световно техническо ниво (софтуер LimA, акустични анализатори тип Bruel & Kjær 2250 и Bruel & Kjær 2250-L).


Експертите на СПЕКТРИ ЕООД са официално сертифицирани за работа по проекти свързани с Европейската Шумова Директива (END) – преминали курсове и положили успешно изпити към Университета на Bruel & Kjær – Дания.
Допълнителна информация и актуални новини за нас може да намерите на основния сайт на СПЕКТРИ ЕООД: www.spectri.net.

Повече данни за предлаганите от нас услуги и продукти, може да намерите на следните тематични сайтове, собственост наСПЕКТРИ ЕООД:


WWW.SPECTRI.BG - /Резюмирани основните дейности на СПЕКТРИ/
WWW.ШУМОМЕР.EU - /Предлагани от СПЕКТРИ шумомери/
WWW.ВИБРОМЕР.EU - /Предлагани от СПЕКТРИ вибромери/
WWW.ШУМ.EU - /Предлагани от СПЕКТРИ услуги в областта на шума/
WWW.ВИБРАЦИИ.EU - /Предлагани от СПЕКТРИ услуги в областта на вибрациите/
WWW.ИЗМЕРВАНИЯ.EU - /Предлагани от СПЕКТРИ услуги в областта на измерванията и диагностиката/

 Измервания с цел верификация и обратен инженеринг – за целите на изработването на Стратегически Шумови Карти

 

 

 

 

 

 

 

 


Извадка верификационни измервания – за целите на изработването на Стратегически Шумови Карти

Изглед 1/3 октавен анализ – за целите на изработването на Стратегически Шумови Карти


Изглед времеви акустичен профил – за целите на изработването на Стратегически Шумови