СПЕКТРИ спецификация:

 

Сайтът е собственост
на spectri.net

ШУМОВИ КАРТИ

 

начало

 
 
Добре дошли в тематично фокусирания сайт, разработен от фирма СПЕКТРИ – София. В систематизиран вид сме представили целенасочена информация в областта на СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ШУМОВИ КАРТИ и ПЛАНОВЕТЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ към тях. Маркирали сме основните проекти, които са изпълнени от нас, както и сме предоставили информация къде бихте могли да разгледате повече данни за тях.
Базирайки се на Европейската Шумова Директива (END), както и на транспонирания в Р. България „Закон за шума в околната среда”, експертите на СПЕКТРИ ЕООД през последните 4 години натрупаха незаменим опит и получиха заслуженото признание на своите уважавани клиенти (Столична Община, Обшина Пловдив, Община Варна, МРРБ, др.).

Като час от Европейската експертна общност за защита от ШУМА, както и бидейки националния център на компетентност в областта на ШУМОВИТЕ КАРТИ, ние имаме удоволствието да Ви предложим настоящето интернет базирано резюме в сферата СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ШУМОВИ КАРТИ и ПЛАНОВЕТЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ към тях.

Актуално:
Към основният сайт на СПЕКТРИ – SPECTRI.NET…
Към „Последни Актуални новини от СПЕКТРИ”…
Към сайта на „Българска Асоциация за Обществен Контрол и Управление на Услуги за измерване на шум”…
 
 

Примерна извадка на шумова визуализация за конкретен обект (сграда) в гр. София